25 September 2011

Kār Nārpathu (நாற்பது)

பதினென்கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்னென்ன என்பதை இந்தப் பழைய பாடலொன்றின் வழியாக தெரியவந்துள்ளதென்பதை ஏற்கனவே எழுதியிருந்தேன்.

நாலடி நான்மணி நால்நாற்பது ஐந்திணைமுப்
பால்கடுகம் கோவை பழமொழி - மாமூலம்
இன்னிலைய காஞ்சியுடன் ஏலாதி என்பவே
கைந்நிலைய வாம்கீழ்க் கணக்கு.


இப்பாடலில் வரும் "நால்நாற்பது" என அழைக்கப்படும் "1) கார் நாற்பது, 2) களவழி நாற்பது, 3) இன்னா நாற்பது, 4) இனியவை நாற்பது" என்னும் நான்கு நாற்பதுகளும்தான் நாம் அடுத்தவாரங்களில் ஆராய்ச்சிக்காக எடுத்துக்கொள்ளயிருப்பது. அகத்திணைப் பாடல்களைக்கொண்ட நூல் "கார் நாற்பது" என்றால், புறத்திணைப் பாடல்களைக்கொண்டது "களவழி நாற்பது". இன்னா மற்றும் இனியவை நாற்பது என்பவை அறநூல்கள், அல்லது நீதி இலக்கியங்கள்.

எண்
அகப்பாடல்கள்
எண்
புறப்பாடல்கள் (நீதி)
எண்
புறப்பாடல்கள் (நீதி)
1
கைந்நிலை
7
களவழி நாற்பது
13
ஏலாதி
2
ஐந்திணை ஐம்பது
8
இன்னா நாற்பது
14
ஆசாரக்கோவை
3
ஐந்திணை எழுபது
9
இனியவை நாற்பது
15
முதுமொழிக்காஞ்சி
4
திணைமொழி ஐம்பது
10
திரிகடுகம்
16
பழமொழி நானூறு
5
திணைமாலை நூற்றைம்பது
11
நான்மணிக்கடிகை
17
நாலடியார்
6
கார் நாற்பது
12
சிறுபஞ்சமூலம்
18
திருக்குறள்

மதுரைக் கண்ணங்கூத்தனார் பாடிய இந்த கார்நாற்பதில் முழுவதும் மழைக்காலப் (கார் காலம்) பாடல்கள். எனவே கார்நாற்பதெனப் பெயர்பெற்றது. In all these songs, the heroin longs for the return of hero who, as per ancient Tamil convention, is normally expected to home back at the advent of monsoon. Of the 40 songs in Kaar Naarpathu, I found three poems that compare different species of flowers to certain body parts of animals (a reptile, bird and invertebrate) interesting. These striking comparisons only goes on to show, how close our ancestors and poets were to nature and how meticulous they were in observing the flora and fauna.

Such comparisons of flora and fauna is not restricted to Kaar Naarpathu alone. The Sangam literature abounds with such amazing comparisons, some of which I have already mentioned in my previous emails.

1) Gloria flower and hood of the cobra

அணர்த்து எழு பாம்பின் தலைபோல் புணர் கோடல்
பூங் குலை ஈன்ற புறவு.
(பாடல் 11)

The crowded inflorescence of Gloria flower
Look like the hood of the cobra.


Glory lily (Gloriosa superba) is the common name of a plant that belongs to Liliaceae family. It is a medicinal plant which belongs to the family Liliaceae. The plant is now threatened in India due to over-exploitation as a medicinal plant. Interestingly, this species is the state flower of Tamil Nadu, and also  the national flower of Zimbabwe! தமிழில் இதற்கு நபிக்கொடி என்றும் கலப்பைக் கிழங்கு என்றும் சொல்லுவார்கள் இந்த காலத்தில். சங்க காலத்தில் இதன்பெயர் "காந்தள்". இப்பாடல் மூலம், படமெடுத்தாடும் பாம்புகளைப்போல உள்ளது வெண்காந்தள் மலர்கள் என்கிறார் புலவர் கண்ணங்கூத்தனார். இந்த ஒற்றுமை எவ்வளவு தத்ரூபமானது என்பதை நான் இனைத்துள்ள இரண்டு புகைப்படங்களிலிருந்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.  What a striking comparison!  

It is in Sangam literature that we find numerous references to this flower, invariably used as a simile, comparing to a faunal element. Since the song I quoted above from Kār Nārpathu mentions Gloriosa flower, we can conclude that this poem belongs to Mountainous Kurinchi landscape (குறிஞ்சித்திணை) of Ainthinai (ஐந்திணை). There is an interesting parallel from Akanānūru, but this song is from Mullai thinai. And the name used to refer Gloriosa is not ‘kāntal’ but ‘kōtal’. And the word used for snake is not 'pāmbu' but 'aravu'.
 
வெம்சின அரவின் பை அணந்தன்ன
தண்கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழத்
(Akanānūru, 154)
The fragrant and cool kodal buds unpetal,
Spreading their pollen in the air
And look like the raised hoods of wrathful serpents;

Another Sangam work Kurunthogai (185) says the same: "பாம்பு பை அவிந்தது போலக் கூம்பி" இருக்கும் "ஒண் செங்காந்தள்" (Gloria blooms like the multi-lined shrunken cobra's hood). In another 18-minor work Tinaimozhi Aimpathu, the poet says that the thunderbolt mistakes the charming kāntal flower buds for snakes (காந்தள்கடி கவின, பாம்பு என ஓடி). The petals of Gloriosa (also called the Malabar lily) is also often compared by Tamil poets to ladies' fingers (see Porunaratruppatai, 33-34; Paripātal, 9:76). The practice of comparing this flower to fingers is not restricted to the Tamils but others as well. Natarajah (2001) informs us that the flower is called Fou Shou in Chinese which means "Buddha's hand". In Puranānūru (90), the blooming petals of this flower are compared to broken bangles; in Natrinai (247), its red-tipped buds are compared to blood-tainted tusks of war elephants; and in Kurunthogai (361), the flower is compared to the cherry red combs of a rooster.

2) Jasmine buds and beak of birds
சிரல்வாய் வனப்பின ஆகி, நிரல் ஒப்ப
ஈர்ந் தண் தளவம் தகைந்தன;
  (பாடல் 36)

The array of golden jasmine buds
Resemble the beauty of kingfishers beak.

 
இங்கு "சிரல்" என்றால் Kingfisher, "தளவம்" என்றால் Jasmine. பாடலாசிரியர் இங்கு ஒரு பறவையின் அலகை மல்லிகையின் மொட்டுக்கு ஒப்பிடுகிறார். இது எந்த அளவிற்கு சரியானதென்பதைப் பார்ப்போம். சாதாரன மீன்கொத்திப்பறவையின் அலகு கருப்பாகவோ அல்லது சிவப்பாகவோ மற்றும் நீளமாகவும் இருக்குமே, அதெப்படி மல்லிகைப் பூவின்மொட்டுகளைப் போல இருக்குமென்று எண்ணினேன்? உரையாசிரியர் ஒருவர் இதை "செம் முல்லைப் பூக்கள் குருவியின்வாய் போல் அழகுடைய தாயிற்று" என்று விளக்கமளிக்கிறார். பல மீன்கொத்திப் பறவைகளின் புகைப்படங்களை வைத்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்தேன். மல்லிகை மொட்டு குருவியின் குறுகிய அலகிற்கு ஒப்பிடுவதே சரியானது என்று தோன்றியது. "சிரல்" என்று பாடலாசிரியர் எழுதினாலும், நீளமில்லா அலகைக்கொண்ட குருவியைப்போன்ற ஒரு பறவையினத்தைத்தான் அவர் மனதில் கருதியிருக்க வேண்டும். But still the buds have some resemblance to certain species of collared kingfishers. Many other Tamil literary works refer to the kingfisher (சிரல்) (examples: Akam, 106; Patiru, 42; Ainkuru, 447; Nalati, 395) and one of the striking references is the comparison of blood-taint beaks of the crows to the red beaks of kingfishers (Kalavazhi Naarpathu, 5). The species of kingfisher referred here has to be the white-throated one.

Since the song mentions Jasmine flower, I conclude that this belongs to Mullai landscape (ஐந்திணைகளில் ஒன்றான முல்லைத்திணை).

3) Nochi buds and eyes of the crab

அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த
கருங் குரல் நொச்சிப் பசுந் தழை சூடி
. (பாடல் 39)

The cluster of dark flowers of nochi
Have bloomed after budding, like the eye of the crab

நொச்சி மரத்தின் botanical name "Vitex negundo" (though there are many species of Vitex; மேற்குத் தொடர்ச்சிமலையில் காணப்படும் V. altissima is another example). இங்கு "அலவன்" என்றால் நண்டு. கடற்கரை நண்டின் கண்கள் நொச்சிப்பூவின் மொட்டுகளைப்போல இருக்கிறதாம். அதெப்படி என்று கேட்கலாம். We can appreciate the beauty of this comparison only when we compare photographs. What a striking resemblance! Pale violent in colour, jutting out on a stalk or peduncle.....!!! Wow.....! Brilliant comparison! Like Gloriosa, Vitex (nochi) was also commonly used by Sangam poets. In Kurunthogai (138), poet Kollan Azhisi compares the leaflets of nochi to peacock's foot. Since the song mentions a crab, I think the song belongs to the Littoral landscape (ஐந்திணைகளில் ஒன்றான நெய்தல்திணை).

References:

Nadarajah, D. 2001. The Gloriosa superba in classical poetry. In: The Collected Papers on Classical Tamil Literature in the Journal of Tamil Culture. Compiled by D. Sivaganesh. New Century Book House (P) Ltd., Chennai. pp 217-228

==========================================================================================
==========================================================================================

1 comment:

  1. شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة وشقق بالمدينة المنورة شركة غسيل خزانات ومكافحة حشرات بالمدينة المنورة ونقل عفش بالمدينة المنورة مؤسسة صفوة المدينة
    شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
    شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة مؤسسة صفوة المدينة انها الاولى فى مكافحة ورش الحشرات بالمدينة المنورة رش البق رش الصراصير مكافحة النمل الابيض بالمدينة المنورة
    شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة

    ReplyDelete